מדיניות- האחריות על התכנית וההפעלה היא על הרוכש/הבעלים של הנצחית.

במידה והנצחית ניזוקה, נגנבת, מושחתת, אובדת וכיוב', לא חלה אחריות על החברה.

מומלץ לגבות את כל התכנים באופן פרטי.

© All Rights Reserved to llamaPlatform® 2021