logo.png

העלאת מצגת Power Point

המרת מצגת לקובץ וידאו

1. לחצו על לשונית ״קובץ״

2. ביחרו ״יצא״ בתפריט הנפתח

3. לחצו על ״צור וידאו״

4. ביחרו איכות וידאו ״רגיל (480p)

5. לחצו על כפתור צור וידאו 

* הוראות באתר מיקרוסופט ניתן למצוא:

הוספת שמע ברקע המצגת

1. לחצו על לשונית ״הוספה״

2. ביחרו התפריט ״שמע״

3. ביחרו ״שמע במחשב שלי...״

4. ביחרו את תפריט ״הפעלה״

5. ביחרו הפעל ״באופן אוטומטי״

6. סמנו V עבור ״הפעל על-פני שקופיות״ 

* הוראות באתר מיקרוסופט ניתן למצוא:

הוספת וידאו למצגת

1. לחצו על לשונית ״הוספה״

2. ביחרו התפריט ״וידאו״

3. ביחרו ״מכשיר זה״

4. ביחרו את תפריט ״הפעלה״

5. ביחרו הפעל ״באופן אוטומטי״

* הוראות באתר מיקרוסופט ניתן למצוא:

מדיניות- האחריות על התכנית וההפעלה היא על הרוכש/הבעלים של הנצחית.

במידה והנצחית ניזוקה, נגנבת, מושחתת, אובדת וכיוב', לא חלה אחריות על החברה.

מומלץ לגבות את כל התכנים באופן פרטי.

logo.png

© All Rights Reserved to llamaPlatform® 2021