top of page

תנאי שימוש

יישום Llama מספק את האפשרות לשמור את הברכה שהועלתה לצפייה עתידית כמו גם יתרונות רבים אחרים.


בעת ביקורו באתר Llama, המבקר מקבל מידע הנוגע לתפעול ה- LLAMAPLATFORM הכולל הוראות כיצד להגדיר ולהציג ברכה, כיצד להפעיל את היישום המקוון Lama, איתור חנויות המציג היכן ניתן לרכוש Lama ו יותר. במקטע שאלות נפוצות, המבקר יכול לקבל תשובות מורכבות למגוון שאלות העוסקות בחוויית הלמה בשלמותה. לאמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הטקסט בדף שאלות נפוצות בתדירות גבוהה.


ללא קשר לסוג החשבון בו אתה משתמש, תנאים והגבלות אלה הם החוזה בינך לבין MZL GROUP LTD שנוצר כאשר אתה משתמש ב- LLAMAPLATFORM, ומנהל את השימוש שלך באתר. אנא הקדיש זמן לקריאת מסמך זה בעיון לפני שתשתמש ב- LLAMAPLATFORM.

קבלת תנאי השירות

אנא קרא בעיון את תנאי השירות ומדיניות הפרטיות שלנו (המכונה יחד "ההסכם") לפני שתשתמש ב- LLAMAPLATFORM ו / או במוצרים שנמכרו ותוכן או שירותים הניתנים על ידי MZL GROUP LTD תחת שם המותג LLAMA (המכונה בזאת באופן קולקטיבי. בתור "המוצרים והשירותים").
הגישה שלך לאתר ולשימוש במוצרים ובשירותים המוצעים על ידי MZL GROUP LTD - יחד עם חברות הבת והשלוחות שלה - המכונים בזאת "MZL" "אנחנו" או "אותנו") כפופים לתנאים המופעלים עליהם. והתנאים המפורטים להלן.
על ידי שימוש, רכישה, גישה או פרסום באתר או במוצרים ובשירותים, אתה ("הלקוח" או "אתה") מסכים להיות מחויב לתנאי הסכם זה. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, אנא אל תשתמש באתר או במוצרים ובשירותים.

שימוש במוצרים ובשירות הזכאים

אין אדם מתחת לגיל שלוש עשרה (13) רשאי להשתמש באתר או במוצרים ובשירותים או למסור מידע כלשהו ל- MZL או בדרך אחרת דרך האתר. מותר לך להשתמש באתר ובמוצרים והשירותים רק אם אתה יכול ליצור חוזה מחייב עם MZL ולא חל איסור חוקי להשתמש באתר או במוצרים ובשירותים.


שינויים / מגבלות באתר ובמוצרים ושירותים


האתר והמוצרים והשירותים משתנים לעתים קרובות, וצורתם ופונקציונליותם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת אליך. חברת MZL שומרת לעצמה את הזכות ליצור מגבלות על השימוש באתר ו / או במוצרים ובשירותים הקשורים אליו וקשורים לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת עם או בלי הודעה מוקדמת. MZL עשויה גם להטיל מגבלות על האתר או על מוצרים ושירותים מסוימים, או על היבטים של מוצרים ושירותים אלה, או להגביל את גישתך לחלקים או לאתר כולו ללא הודעה או אחריות. MZL רשאית לשנות, להשעות או להפסיק את כל האתר או את כל זה או את המוצרים והשירותים או רכיבי האתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל אחריות כלפיך. MZL רשאית גם להשעות או לבטל את גישתך לאתר ולמוצרים והשירותים בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.


מגבלות על שימוש אוטומטי


אינך רשאי לעשות כל אחד מהפעולות הבאות בעת גישה או שימוש באתר ובמוצרים והשירותים: (ט) לגשת, להתעסק, או להשתמש באזורים שאינם ציבוריים באתר, או במחשבים או במערכות המסירה של MZL ו / או שלה. ספקי שירות; (ii) לחקור, לסרוק או לבדוק כל מערכת או רשת, או לנסות בדרך אחרת להפר או לעקוף כל אמצעי אבטחה או אימות; (iii) לגשת, לחפש או לנסות לגשת לאתר או לחפש אותו בכל דרך אחרת שאינה דרך הערוצים המוגשים כעת על ידי MZL; (iv) לגרד את האתר, ובמיוחד לגרד תוכן (כהגדרתו להלן) מהאתר, ללא הסכמתה המפורשת של MZL מראש ובכתב; (v) להשתמש באתר או במוצרים ובשירותים כדי לשלוח מידע שמזהה מקור שונה, מטעה או כוזב; או (vi) להפריע, או לשבש או לנסות לשבש או להפריע לגישה של לקוח, מארח או רשת כלשהם.

רישום ואבטחה

MZL מציעה סוגים רבים ושונים של חשבונות, אך על מנת לעשות שימוש מלא באתר ובמוצרים והשירותים שאנו מציעים, תידרש ליצור חשבון מותאם אישית ("חשבון") על ידי הזנת שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך, וכן מידע אחר, כולל רישום המכשיר הנייד שלך, ועל ידי בחירת סיסמה. עליך לספק ל- MZL פרטי רישום חשבונות מדויקים, מלאים ומעודכנים, במיוחד את כתובת הדוא"ל שלך, מכיוון שתזדקק לכך בכדי לגשת לחשבונך. אי ביצוע זאת עלול לגרום להשעיית חשבונך.
אתה אחראי גם על שמירת הסודיות והאבטחה של סיסמת חשבונך וכל מכשיר נייד המשויך לחשבונך. עליך להודיע ​​ל- MZL באופן מיידי על כל אובדן, גניבה או שימוש לא מורשה בפועל בחשבון, בסיסמת החשבון או במכשיר הנייד המשויך שלך.
כנ"ל לגבי המוצר הפיזי המכיל את קוד התגובה המהירה (QR) המעניק לך גישה לדפים פרטיים באתר המשויכים לחשבונך. באחריותך לשמור על מוצר זה ולהודיע ​​ל- MZL באופן מיידי על כל אובדן, גניבה או שימוש לא מורשה בפועל או באתר או במוצרים ובשירותים ובקוד ה- QR שהוקצו לחשבונך. יתר על כן, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, לשכפל או לשכפל באופן כלשהו את קוד ה- QR המשויך לחשבונך בכל צורה שהיא. כל הפרה של תנאי זה תביא לסיום מיידי של חשבונך.

פרטיות

כל מידע שתמסור ל- MZL בעת השימוש באתר או במוצרים ובשירותים כפוף למדיניות הפרטיות שלנו, המסדירה את האיסוף והשימוש במידע שלך. אתה מבין שדרך השימוש שלך באתר ובמוצרים והשירותים אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע זה כמפורט במדיניות הפרטיות.

כללי התנהגות

כתנאי להמשך השימוש שלך באתר ובמוצרים ובשירותים, אתה מסכים שלא תשתמש באתר או במוצרים ובשירותים לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאי הסכם זה. בגישה או בשימוש באתר ובמוצרים ובשירותים, תעמוד בהסכם זה ובהתראות או בהוראות המיוחדות לגישה או לשימוש המפורסמים באתר.
תפעל תמיד על פי החוק, מנהג ובתום לב. אינך רשאי לבצע כל שינוי או שינוי באתר או בתכנים כלשהם (המוגדרים להלן) ואינך רשאי לפגוע בשום דרך בשלמותו או בתפעולו של האתר. מבלי להגביל את כלליותה של כל הוראה אחרת בהסכם, אם אתה מחדל ברשלנות או בכוונה באחת מההתחייבויות המפורטות בהסכם, אתה תהיה אחראי לכל ההפסדים והנזקים שהדבר עלול לגרום ל- MZL, שלוחותינו, שותפינו. או נותני רישיון.
אם אנו מסיקים שאתה מפר כל אחד מהכללים הללו, אנו עשויים ליצור איתך קשר באמצעות דוא"ל ולבקש הסבר או לדרוש מההתנהגות הפוגעת להיפסק, או פשוט נשבית את חשבונך. אם אנו מבקשים ואינך מצליח לספק הסבר מתאים או לתקן את התנהגותך, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של MZL, חשבונך עשוי להיות מושעה ו / או כתובת ה- IP שלך עלולה להיחסם ללא התראה או אזהרה נוספת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות חשבונות או להסיר תוכן ללא התראה או אזהרה מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, להגנה על האתר, המוצר והשירותים, התשתית או הלקוחות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאכוף, או לא לאכוף, מדיניות זו על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ומדיניות זו אינה יוצרת חובה או חובה חוזית עבורנו לפעול באופן מסוים.

 

תוכן

הגדרות:
למטרות הסכם זה: (1) המונח "תוכן" פירושו ביטוי יצירתי וכולל, ללא הגבלה, וידאו, שמע, צילומים, תמונות, איורים, אנימציות, סמלי לוגו, כלים, פוסטים כתובים, תשובות והערות, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, סקריפטים, קבצי הפעלה, גרפיקה ותכונות אינטראקטיביות, שכל אחד מהם עשוי להיווצר, לספק או להנגיש בדרך אחרת באתר או במוצרים ובשירותים; (2) המונח "תוכן לקוח" הוא כל התוכן אשר פורסם או הועבר או הועבר לאתר בדרך אחרת על ידי לקוח (כולל, ללא הגבלה, על ידך). תוכן כולל, ללא הגבלה, את כל תוכן הלקוח.


בעלות


בין MZL ללקוח, הלקוחות שומרים על הבעלות על כל תוכן הלקוחות, ו- MZL שומרת על הבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני בכל התוכן שאינו תוכן הלקוח.
כל המידע והתכנים הזמינים באתר או במוצרים ובשירותים ו"מראה והתחושה "שלו, למעט תוכן הלקוח, כולל אך לא מוגבל לסימנים מסחריים, לוגואים, סימני שירות, טקסט, גרפיקה, לוגו, סמלי כפתורים, תמונות, שמע / קטעי וידיאו, אוספי נתונים ותוכנות, והידורם וארגונם הוא נחלת MZL ומוגן על ידי חוקים ישראליים ובינלאומיים, לרבות חוקים המסדירים זכויות יוצרים וסימני מסחר.
ההעתקה והשימוש בתכנים כלשהם, למעט תכני לקוחות שהועלו על ידך, אסורים אלא אם כן ניתנת הרשאה ספציפית באתר או אחרת. כל שימוש בלתי מורשה עלול להפר את חוקי זכויות היוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום, ו / או תקנות תקנות ותקנון החוקים הישראלים והזרים והאמנות הבינלאומיות.
האתר, המוצרים והשירותים והתוכן מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שניתן להשיג "לשימושך האישי בלבד ואין להשתמש בהם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, לקבל רישיון או מנוצל בדרך אחרת לכל מטרה מסחרית או אחרת שהיא ללא הסכמה בכתב ומראש של MZL ובעלים של התוכן הרלוונטי, למעט תוכן הלקוח שלך בו אתה שומר על כל הזכויות.
MZL שומרת על כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר, במוצרים ובשירותים ובתכנים. אתה מסכים לא לעסוק בשימוש, העתקה או הפצה של כל אחד מהתכנים למעט המותר במפורש במסמך זה, לרבות כל שימוש, העתקה או הפצה של כל תוכן המתקבל דרך האתר או המוצרים והשירותים לכל מטרה מסחרית.


רישיון תוכן לקוחות ל- MZL:


כשאתה מעביר תוכן של לקוחות ל- MZL אתה מעניק ל- MZL זכות שאינה בלעדית, עולמית, ללא תמלוגים, ניתנת לרישיון, להעברה ורישיון לארח, לאחסן או לשמור במטמון תוכן לקוח כזה. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה הן למטרה המוגבלת של הפעלת האתר, והמוצרים והשירותים בהתאם לפונקציונליות שלהם, שיפור האתר ו / או המוצרים והשירותים, ומאפשרים ל- MZL לפתח מוצרים ושירותים חדשים.
אתה מסכים שתכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ותצהיר שיש לך את כל הזכויות הדרושות להעניק לנו רישיון זה לכל תוכן הלקוח שאתה מגיש לאתר.
אם אתה מגיש תוכן לקוח לאתר, אתה מצהיר ומתחייב שבבעלותך, שולט בזכויות או שיש לך זכות אחרת או רישיון להעלות את תוכן הלקוח. עוד אתה מצהיר ומתחייב שתוכן לקוח שכזה אינו מהווה או מכיל וירוסי תוכנה, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני או כל סוג של "דואר זבל". אינך רשאי להשתמש בכתובת דוא"ל כוזבת, להתחזות לאף אדם או ישות, או להטעות אותנו בדרך אחרת באשר למקור התוכן של הלקוח. אתה מסכים לשפות אותנו על כל התביעות הנובעות או בקשר לתביעות כלשהן לזכויות כלשהן בתוכן כלשהו של הלקוח או לכל נזק הנובע משימושנו בתוכן כלשהו של הלקוח כולל, ללא הגבלה, בשכר טרחת עורך דין סביר.
אתה תהיה האחראי הבלעדי לתוכן הלקוחות שלך ולהשלכות של פרסום או פרסום של תוכן הלקוח כאמור. בקשר לתוכן הלקוחות שלך, אתה מאשר, מצהיר ו / או מתחייב כי: (i) בבעלותך או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההיתרים הדרושים לשימוש ולהסמיך ל- MZL להשתמש בכל הפטנטים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים, זכויות יוצרים, זכות פרטיות ופרסום או זכויות קנייניות אחרות על כל תוכן הלקוח שלך וכל זה כדי לאפשר הכללה ושימוש בתוכן הלקוחות שלך באופן המתוכנן באתר ובהסכם זה; ו (ii) יש לך הסכמה, שחרור ו / או הרשאה בכתב של כל אדם ומזהה בתוכן הלקוח שלך להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם פרטי זהה לזה כדי לאפשר הכללה ושימוש בתוכן הלקוח שלך האופן המתוכנן על ידי האתר והסכם זה.
אתה מסכים שלא: (i) תגיש חומר המוגן בזכויות יוצרים, מוגן על ידי סוד מסחרי או בכפוף בדרך אחרת לזכויות קנייניות של צד ג ', כולל זכויות פרטיות ופרסום, אלא אם כן אתה הבעלים של זכויות כאלה או שיש לך אישור מהבעלים החוקיים. לפרסם את החומר ולהעניק ל- MZL את כל זכויות הרישיון המוענקות בזאת; (ii) לפרסם שקר או מצג שווא העלול לפגוע ב- MZL או בצד שלישי כלשהו; (iii) להגיש חומר בלתי חוקי, מגונה, משמיץ, לשון הרע, מאיים, פורנוגרפי, מטריד, שנא, פוגע בגזע או באתיקה, או מעודד התנהלות שתיחשב כעבירה פלילית, תוליד אחריות אזרחית, תפר כל חוק, או אינו מתאים אחרת; (iv) לפרסם פרסומות או בקשות עסקיות; או (v) מתחזה לאדם אחר.
ל- MZL אין שליטה על תוכן לקוח כלשהו, ​​ואינה נושאת באחריות. איננו יכולים ולא מצנזרים או עורכים את תוכן הלקוח אלא אם נרשמה תלונה. אנו עשויים, עם זאת, להגביל את הגישה לתוכן הלקוח בהתאם לסוג החשבון.


סיום ומחיקה:


עם סיום חשבונך או עם מחיקת חלקים מסוימים של תוכן לקוח מהמוצרים והשירותים, MZL תעשה מאמצים סבירים להפוך את תוכן הלקוח כאמור לבלתי נגיש ולהפסיק את השימוש בו; עם זאת, אתה מאשר ומסכים כי: (i) אין להסיר באופן מיידי שמירה, עותקים של או הפניות לתוכן הלקוח; (ii) תוכן לקוח שהוסר כזה עשוי להימשך בגיבויים למשך פרק זמן סביר; ו- (iii) תוכן לקוח שהוסר כזה עשוי להיות זמין (ומאוחסן בשרתים שלנו) דרך חשבונות של לקוחות אחרים.

קישורים לתוכן מאתרי צד שלישי

לנוחיותכם, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צדדים שלישיים בהם תוכלו לקבל מידע, תוכן ו / או מוצרים או שירותים, ו / או להוריד תוכנות. אלא אם צוין אחרת, אתרי צד ג 'כאמור ומידע, תוכן, מוצרים, שירותים ותוכנות כאלה ניתנים על ידי חברות שאינן קשורות ואינן תלויות ב- MZL. איננו תומכים או מציבים שום התחייבות או אחריות הנוגעים לאתרים כאלה, וייתכן שלא סקרו תכנים, מוצרים, שירותים או תוכנות כאלה.
ל- MZL אין שליטה ואינה אחראית לתוכן, למדיניות הפרטיות או לנהלים של אתרי צד ג 'כלשהם. בנוסף, איננו יכולים לצנזר או לערוך את התוכן של אתר כלשהו של צד שלישי. לכן, MZL אינה מייצגת את הדיוק או כל היבט אחר של המידע הכלול באתרים, מקורות או שרתים כאלה.
הקישור שלך או ממנו או פרסום כלשהו מדפי צד ג 'כלשהו או מאתרי אינטרנט אחרים הוא על אחריותך בלבד, ועשוי להיות כפוף לתקופת השימוש באתר צד ג' שכזה. על ידי שימוש באתר, אתה משחרר במפורש את MZL מכל אחריות הנובעת משימושך בכל אתר של צד שלישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך להיות מודע כשאתה עוזב את האתר ולקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל אתר צד ג 'בו אתה מבקר.

הצהרת אחריות והגבלת אחריות

אתה מכיר במפורש שהשימוש באתר נמצא בסכנתך הבלעדית. אף חברת MZL וגם חברותיה המסוכסכות ואף אחת מהעובדים הראויים להם, סוכנים, ספקי תוכן של צד שלישי או רשיונות (בסך הכל "מפלגות MZL") מתחייבים שמסירת האתר תהיה ללא תקלות; הם גם לא נותנים אחריות כלשהי לגבי התוצאות שניתן להשיג משימוש במוצרים ובשירותים, או באשר לדיוק, אמינות או תכולתם של כל מידע, שירות או סחורה המסופקת באתר. האתר ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן "ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם זה מפורש או משתמע, כולל, אך אינו מוגבל, אחריות כותרת או אחריות מרומזת, לאחריות כספית או לאחריות אחרת. מאותם אחריות המשתמעת ואינן מסוגלות להחריג, הגבלה או שינוי בהתאם לחוקים החלים על הסכם זה.
כתב ויתור זה על אחריות חל על כל נזק או פגיעה הנגרמים כתוצאה מכשל כלשהו בביצועים, שגיאות, השמטות, הפרעות, מחיקה, פגמים, עיכובים בפעולה או העברה, וירוס ממוחשב, תקלה בקושי, תקלות בעייתית או בפעולה, או שגיאת תקשורת, תקלות או תקלות, תקלות בקושי, או שיבוש מהשגיאה. , או שימוש בהקלטה, בין אם להפרת חוזה, התנהגות קשה, רשלנות או כל סיבה אחרת של פעולה. אתה מכיר באופן ספציפי כי צדדי MZL אינם אחראים להתנהגות משמצה, פוגענית או בלתי חוקית של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים וכי סיכון לפגיעה מהשארים הקודמים שלם איתך.
בשום מקרה לא יהיו צדדי MZL, או כל אדם או גורם שהיו מעורבים ביצירה, ייצור או הפצה של האתר והמוצרים והשירותים, אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או פוניציפי הנובע מכך שנמצא מחוץ לארה"ב. לשימוש באתר או במוצרים והשירותים. אתה מכיר בזאת כי הוראות סעיף זה יחולו על כל התוכן באתר ועל המוצרים והשירותים.
בנוסף לתנאים שנקבעו לעיל, צדדי MZL לא יהיו אחראים ללא קשר לסיבה או למשך זמן, לכל שגיאה, אי-דיוק, מחדל, או פגמים אחרים, או בטרם עת או אי-יעילות, המידע שמצוי בנתונים המכילים את המידע שמוצג בתוכנו. ושירותים, כולל, ללא הגבלת מידע, מחירים או זמינות, או לכל עיכוב או הפרעה להעברה אליך, או לתביעות או הפסדים כלשהם הנובעים מכך או שנצפו שם. אף אחד מהצדדים לעיל לא יהיה אחראי לכל תביעות או צדדים שלישיים מכל סוג שהוא, כולל, אך לא מוגבל, רווחים אבודים, נזקים כספיים או תוצאתיים וההתחייבות המוחלטת, הכוללת, של האחריות בארצות הברית. לכל הנזקים, הפציעות, ההפסדים וגורמי הפעולה (בין אם מדובר בחוזה, נזיקין או אחר) הנובעים מההסכם הזה או הקשורים אליו או לשימוש או לא כשירות לשימוש במוצרים ובשירותים, יהיה מוגבל לנזק ישיר שהוכח. לחרוג ממאה דולר (100 דולר).
שיפוטים מסוימים אינם מאפשרים את ההגבלה או החרגה של אחריות מסוימת או אחריות, לכן ייתכן שחלק מהמגבלות הנ"ל אינן חלות עליך. בתחומי שיפוט כאלה, אחריותה של MZL מוגבלת במידה המותרת בחוק. עליך לבדוק בחוקים המקומיים שלך אם קיימים מגבלות או מגבלות הנוגעות לאי הכללת האחריות המשתמעת.

שפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את מ.ז.ל, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים בה לא מזיקים, מפני ונגד כל התביעות, הנזקים, ההתחייבויות, ההפסדים, ההתחייבויות, העלויות או החובות וההוצאות (כולל אך לא מוגבלות לסביר שכר טרחת עו"ד) הנובע מ: (i) השימוש שלך וגישה לאתר או למוצרים ולשירותים; (ii) הפרתך כל תנאי של ההסכם; (ג) הפרתך בזכות צד ג 'כלשהי, לרבות ללא הגבלה כל זכות יוצרים, רכוש או פרטיות; או (iv) כל טענה שהתוכן שלך גרם נזק לצד שלישי. חובת הגנה ושיפוי זו תשרוד את ההסכם ואת השימוש שלך במוצרים ובשירותים.

משימה

הסכם זה, וכל הזכויות והרישיונות הניתנים להלן, אינם ניתנים להעברה או להקצאה על ידך, אך ניתן להקצותם על ידי MZL ללא הגבלה.

מדיניות זכויות יוצרים של DMCA

אם אתה בעל זכויות יוצרים או סוכן לכך ומאמין שכל הגשת משתמשים או תוכן אחר מפרים את זכויות היוצרים שלך, אתה רשאי להגיש הודעה על פי חוק זכויות היוצרים של Digital Millennium ("DMCA") על ידי מסירת המידע הבא בכתב. :
חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המוסמך לפעול בשם בעל הזכות הבלעדית שלכאורה נפגעת;
זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שטוענת כי הופרה, או, אם יצירות מרובות המוגנות בזכויות יוצרים באתר מקוון אחד מכוסות על ידי הודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באתר זה;
זיהוי החומר הטוען כי הוא מפר או שהוא נושא לפעילות מפרה ויש להסירו או להנגיש את הגישה אליו ומידע מספיק סביר בכדי לאפשר לספק השירות לאתר את החומר;
מידע מספיק סביר בכדי לאפשר לספק השירות ליצור איתך קשר, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם זמין, כתובת דוא"ל;
הצהרה כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש בחומר באופן שעליו מתלוננים אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק; ו
הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ועונש של עדות שקר, כי אתה מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית המופרת לכאורה.
לאחר הסרת חומר על פי הודעת DMCA תקפה, MZL תודיע באופן מיידי ללקוח האחראי על החומר המפר לכאורה, כי הסיר או השבית את הגישה לחומר. MZL שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים באופן מיידי את חשבונו של כל לקוח הנושא הודעות חוזרות ונשנות על DMCA.
הודעות והודעות נגדיות חייבות לעמוד בדרישות החוק הקיימות באותה תקופה שהוטל על ידי ה- DMCA. MZL מציע לך להתייעץ עם היועץ המשפטי שלך לפני שתגיש הודעה. לידיעתך, קיימים קנסות בגין תביעות כוזבות במסגרת ה- DMCA.
כל משוב, הערה, בקשה לתמיכה טכנית ותקשורת אחרת יש להפנות לשירות הלקוחות של MZL בכתובת support@llama.im. אתה מאשר שאם לא תציית לדרישות האמורות, ייתכן שההודעה שלך על DMCA אינה תקפה.

כללי

אתה מסכים שההסכם הזה יחול על פי החוקים המהותיים הפנימיים של מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונות הסתירה שלה. כל תביעה או סכסוך בינך לבין MZL העולים כולה או חלקה מהאתר יוכרעו אך ורק על ידי בית משפט הסמכותי הממוקם בתל אביב, ישראל.
הסכם זה, יחד עם מדיניות הפרטיות וכל הודעה משפטית אחרת שפורסמה על ידי MZL באתר, יהוו את כל ההסכם בינך לבין MZL הנוגע לאתר.
אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב כפסולה על ידי בית משפט בסמכות שיפוט מוסמכת, אין תוקף של הוראה כאמור להשפיע על תקפותן של יתר ההוראות בהסכם זה, שיישארו במלואן ותוקפן. אין ויתור על תקופה כלשהי בהסכם זה כדי להיחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תקופה כזו או על כל מונח אחר, וכישלונה של MZL לטעון כל זכות או הוראה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.
Mzl שומרת לעצמה את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ובאחריותך לבדוק הסכם זה בכל שינוי. השימוש שלך באתר בעקבות כל שינוי בהסכם זה יסמן את הסכמתך וקבלת התנאים המתוקנים שלו. הסכם זה תקף עד לסיומו על ידי MZL
אתה מסכים כי MZL, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להפסיק את גישתך לאתר או להשתמש בו בכל עת ומכל סיבה שהיא עם או בלי הודעה מוקדמת. עם כל סיום כזה, זכותך להשתמש באתר תיפסק מיידית. MZL רשאית להשבית ו / או למחוק מידע כלשהו על חשבונות ותוכן הלקוחות המסופק לך, וכל המידע והקבצים הקשורים אליו, ו / או לחסום גישה נוספת למידע או לקבצים כאלה.
אתה מסכים כי MZL לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד ג 'כלשהו בגין כל הפסקת גישתך לאתר או למידע או לקבצים כלשהם או לתוכן כלשהו של הלקוח, ולא תידרש להגיש לך מידע או קבצים כאמור לאחר כל סיום כזה. MZL שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הצעדים הדרושים או מתאימים בכדי לאכוף ו / או לוודא עמידה בהסכם זה. אתה ו- MZL מסכימים שכל סיבה לפעולה הנובעת או קשורה לאתר חייבת להתחיל בתוך שנה אחת (1) לאחר התוצאה של פעולות פעולה. אחרת, סיבת פעולה כזו מתנגדת לצמיתות.

bottom of page