דעתכם חשובה לנו

גיל

מין

?איך היית מתאר את חויית השימוש בלאמה

דיי גרועלא טובטובמאוד טובמצויין

?עד כמה היה קל ליצור את הברכה באמצעות לאמה

קשהמאתגרסבירקלפשוט ביותר

?האם נתקלת בקושי כלשהו בעת יצירת הברכה

שתף אותנו

?האם תמליץ לחברייך על לאמה

דוא״ל